Komplett Bank

Rating Criteria Rating
Vår vurdering

Komplett Bank ble etablert våren 2014, og er en ny aktør på det norske lånemarkedet. Banken har konsesjon fra Finanstilsynet og er medlem av det norske banksikringsfondet.

 

Søk lån her